xel Code -->

.

18 ปี ดีโอยู สร้างบุญใหญ่

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ผ่านมาถึงปีที่ 18 เปรียบได้กับการสั่งสมบารมีมาอันยาวนาน จำนวนนักศึกษาที่จบไป มีทั้งพระและฆราวาสจำนวนมากทางมหาวิทยาลัยได้มอบความรู้คู่คุณธรรม สร้างคนทั้งปริมาณ พร้อมด้วยคุณภาพนับไม่ถ้วน และเราก็ยังจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ มอบความรู้ที่แท้จริง...

READ MORE

ขอเชิญร่วมทำบุญฉลองครบรอบ 18 ปี DOU

พิธีถวายมหาสังฆทานต้านภัยโควิด 18 บุญ 18 ปี DOU เผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก วันเสาร์ ที่ 18 กันยายน 2564 8.30 - 17.30 น. (Online Via Zoom) ปลื้มทุกบุญ...

READ MORE

เปิดรับสมัครเรียน คอร์สออนไลน์ "Quick Buddhist Studies Online" รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัครเรียน คอร์สออนไลน์ "Quick Buddhist Studies Online" รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครเรียน คอร์สออนไลน์ "Quick Buddhist Studies Online“ รุ่นที่ 2 รับสมัครเรียน 4 - 17 ก.ค. 2564 เท่านั้น สมัครลงทะเบียน...

READ MORE

เข้า zoon ทุกวันพระ

READ MORE

มุ่งเป้า​ 8​ ล้าน Zoom​

zoom วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ มุ่งเป้า 8 ล้าน Zoom วันวิสาขบูชา ภาคเช้า 07.30 น. ปล่อย(ปลา) ปล่อย(โค) (รายการสด) 08.15 น. ทำวัตรเช้า และนั่งสมาธิ+ดนตรีบรรเลง 10.15 น. พิธีถวายภัตตาหารเพล(รายการสด) 11.15 - 13.00 น. พักกลางวัน ภาคบ่าย 13.00 น. ปฏิบัติธรรมรอบบ่าย...

READ MORE

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Zoom เนื่องในวันคุ้มครองโลก

ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่การเรียนออนไลน์ (Free Course) คลิก (กรุณากรอกข้อมูลผู้สมัครเพื่อเข้าเรียนในระบบออนไลน์) ขอความกรุณาเข้าร่วมกิจกรรม Zoom ต่อไป อย่างน้อย 3 ครั้ง เพื่อเรียนคอร์สออนไลน์(ฟรี) คลิก ดูตัวอย่างเนื้อหาวิชาเทคนิคการปฏิบัติธรรม 5 สาย มุ่งสู่ 5 ล้านซูมในวันคุ้มครองโลก 22...

READ MORE

ติดอาวุธการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ LINE Ads Platform (LAP) & MyShop

^^ติดอาวุธการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ LINE Ads Platform (LAP) & MyShop รวม Tips & Trick การทำโฆษณายิงแอดในไลน์ ยังไงให้มีผู้ติดตามก้าวกระโดดในพริบตา สร้างธุรกิจยอดขายรัวๆ ด้วย MyShop สอนโดย..โค้ชทราย อริสา ศรีพัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ LINE Certified...

READ MORE

สังคหวัตถุมีสี่ประการ คือ?

สังคหวัตถุ 4 หมายถึง ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน ประกอบด้วย ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา ความหมายของสังคหวัตถุ 4 สังคหวัตถุ แปลว่า ธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์กัน, ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน หมายถึง หลักการครองใจคน, หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้, วิธีทำให้คนรัก,...

READ MORE

ทิศ 6 คืออะไร?

ทิศ 6 หมายถึง หน่วยของสังคมรอบตัวเรา ประกอบด้วย ทิศหน้า หลัง ซ้าย ขวา บน และล่าง รวบรวมสรุปทิศ 6 พร้อมความหมายของแต่ละทิศเอาไว้ด้วยกันอย่างสังเขป พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องทิศ 6 เอาไว้ใน สิงคาลกสูตร ในพรรษาที่ 16 แล้วใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา...

READ MORE

จริต 6 ประเภท มีอะไรบ้าง?

จริต แปลว่า จิตท่องเที่ยว สถานที่จิตท่องเที่ยวหรืออารมณ์เป็นที่ชอบท่องเที่ยวของจิตนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงประมวลไว้เป็น ๖ ประการด้วยกัน คือ ๑. ราคจริต จิตท่องเที่ยวไปไปในอารมณ์ที่รักสวยรักงาม คือพอใจในรูปสวย เสียงเพราะกลิ่นหอม รสอร่อย สัมผัสนิ่มนวล...

READ MORE