xel Code -->

.

เข้า zoon ทุกวันพระ

READ MORE

มุ่งเป้า​ 8​ ล้าน Zoom​

zoom วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ มุ่งเป้า 8 ล้าน Zoom วันวิสาขบูชา ภาคเช้า 07.30 น. ปล่อย(ปลา) ปล่อย(โค) (รายการสด) 08.15 น. ทำวัตรเช้า และนั่งสมาธิ+ดนตรีบรรเลง 10.15 น. พิธีถวายภัตตาหารเพล(รายการสด) 11.15 - 13.00 น. พักกลางวัน ภาคบ่าย 13.00 น. ปฏิบัติธรรมรอบบ่าย...

READ MORE

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Zoom เนื่องในวันคุ้มครองโลก

ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่การเรียนออนไลน์ (Free Course) คลิก (กรุณากรอกข้อมูลผู้สมัครเพื่อเข้าเรียนในระบบออนไลน์) ขอความกรุณาเข้าร่วมกิจกรรม Zoom ต่อไป อย่างน้อย 3 ครั้ง เพื่อเรียนคอร์สออนไลน์(ฟรี) คลิก ดูตัวอย่างเนื้อหาวิชาเทคนิคการปฏิบัติธรรม 5 สาย มุ่งสู่ 5 ล้านซูมในวันคุ้มครองโลก 22...

READ MORE

ติดอาวุธการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ LINE Ads Platform (LAP) & MyShop

^^ติดอาวุธการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ LINE Ads Platform (LAP) & MyShop รวม Tips & Trick การทำโฆษณายิงแอดในไลน์ ยังไงให้มีผู้ติดตามก้าวกระโดดในพริบตา สร้างธุรกิจยอดขายรัวๆ ด้วย MyShop สอนโดย..โค้ชทราย อริสา ศรีพัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ LINE Certified...

READ MORE

สังคหวัตถุมีสี่ประการ คือ?

สังคหวัตถุ 4 หมายถึง ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน ประกอบด้วย ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา ความหมายของสังคหวัตถุ 4 สังคหวัตถุ แปลว่า ธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์กัน, ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน หมายถึง หลักการครองใจคน, หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้, วิธีทำให้คนรัก,...

READ MORE

ทิศ 6 คืออะไร?

ทิศ 6 หมายถึง หน่วยของสังคมรอบตัวเรา ประกอบด้วย ทิศหน้า หลัง ซ้าย ขวา บน และล่าง รวบรวมสรุปทิศ 6 พร้อมความหมายของแต่ละทิศเอาไว้ด้วยกันอย่างสังเขป พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องทิศ 6 เอาไว้ใน สิงคาลกสูตร ในพรรษาที่ 16 แล้วใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา...

READ MORE

จริต 6 ประเภท มีอะไรบ้าง?

จริต แปลว่า จิตท่องเที่ยว สถานที่จิตท่องเที่ยวหรืออารมณ์เป็นที่ชอบท่องเที่ยวของจิตนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงประมวลไว้เป็น ๖ ประการด้วยกัน คือ ๑. ราคจริต จิตท่องเที่ยวไปไปในอารมณ์ที่รักสวยรักงาม คือพอใจในรูปสวย เสียงเพราะกลิ่นหอม รสอร่อย สัมผัสนิ่มนวล...

READ MORE

ทำไมถึงต้องมี “ วันพระ ” ?

ท่านทั้งหลายเคยสังเกตบ้างไหมว่า มีสิ่งที่อยู่ในใจเรา 3 สิ่งด้วยกัน คือ ในจิตใจบางครั้ง เราเองก็อยากจะทำความดี ทำแต่บุญกุศล ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยความตั้งมั่น ในจิตใจบางครั้ง เราเองก็อยากจะทำความชั่ว ทำแต่บาปอกุศล ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ในจิตใจบางครั้ง เราเองก็อยากจะอยู่เฉยๆ ไม่ต้องทำอะไร...

READ MORE

อึม....สวรรค์มีกี่ชั้นกันแน่นะ ?

อึม....สวรรค์มีกี่ชั้นกันแน่นะ ? ชีวิตในสังสารวัฏเป็นชีวิตที่ยาวนาน หาเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลายได้ยาก ตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลส ตราบนั้นเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดนับภพนับชาติไม่ถ้วน จะเห็นได้ว่ามนุสสภูมิเท่านั้น ที่สามารถสร้างบุญและบาปได้อย่างเต็มที่ ส่วนอบายภูมินั้น...

READ MORE

อานิสงส์การบูชาพระเจดีย์

การบูชาในสิ่งที่ควรบูชานั้น ก่อให้เกิดอานิสงส์ใหญ่อย่างไม่มีประมาณ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลาย คือผู้ที่ควรบูชาอย่างสูงสุด ด้วยคุณธรรมอันเป็นโลกุตตระ เพราะการที่เราบูชาในสิ่งที่ควรบูชานี้ เป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับ จนกระทั่งถึงระดับคือพระนิพพาน...

READ MORE