พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย, ดร. (ปธ.9)


พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย, ดร. (ปธ.9) พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย, ดร. (ปธ.9)
฿800