พระครูวิบูลนิติธรรม (ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล)


พระครูวิบูลนิติธรรม (ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล) พระครูวิบูลนิติธรรม (ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล)
฿800