ท่องไปใน 3 สหัสวรรษ

ผู้แต่ง จีรวัฒน์ ภู่เพียงใจ

ท่องไปใน 3 สหัสวรรษ

  • ผู้แต่ง จีรวัฒน์ ภู่เพียงใจ (พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฺฒโน)
  • ภาษาพูดในวีดีโอ : ไทย
  • รวมระยะเวลาในการเรียน : 7 ชั่วโมง

เป็นเรื่องราวบันทึกการเดินทางของผู้แต่งและเรื่องราวกึ่งนวนิยายส่วนบุคคลของคุณจิรวัฒน์ ภู่เพียงใจ เมื่อครั้งที่เดินทางไปเที่ยวนครวัด ประเทศกัมพูชา เพื่อร่วมงานผ้าป่า กับองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก แม้ว่าเส้นทางจะค่อนข้างยากลำบาก แต่ก็ตั้งใจไปเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และไปทำบุญร่วมกับพี่น้องชาวพุทธที่ประเทศกัมพูชา ณ วัดตาโตก เสียมเรียบ พบกับความประทับใจและความเหมือนความแตกต่างของวัฒนธรรมมากมาย รวมทั้งปราสาทนครวัดนครธม และมีเรื่องราวจากจินตนาการอันลึกล้ำต่าง ๆ ในยุค 1,000 ปีข้างหน้าอย่างสนุกสนานน่าติดตาม


Course Curriculum


  ท่องไปใน 3 สหัสวรรษ (เสียงอ่านประกอบภาพ)
Available in days
days after you enroll

Your Instructor


สำนักสื่อธรรมะ
สำนักสื่อธรรมะ

ผลิตสื่อแห่งความสุข
@Dhammamedia072


 

ท่องไปใน 3 สหัสวรรษ

ผู้แต่ง จีรวัฒน์ ภู่เพียงใจ

ช่องทางติดต่อ

โทร 081- 428 - 8399