MP3 คำสอนของคุณยาย 1-3

GL309 คำสอนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

หนังสือเสียง

คำสอนของยาย

คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

  • ผู้เขียน : พระมหาสุวิทย์ วิชฺเชสโก ป.ธ.9
  • ผู้อ่าน : สำนักสื่อธรรมะ
  • ภาษา : ไทย
  • หมวดหมู่ : เป้าหมายชีวิต คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
  • รวมระยะเวลาในการเรียน : 5 ชั่วโมง


Course CurriculumYour Instructor


สำนักสื่อธรรมะ
สำนักสื่อธรรมะ

ผลิตสื่อแห่งความสุข
@Dhammamedia072


Get started now!