MP3 พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี 67 กัณฑ์

พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

เสียงอ่าน

พระธรรมเทศนา สด จนฺทสโร 67 กัณฑ์

พระธรรมเทศนาของหลวงพ่อวัดปากน้ำที่ตีพิมพ์เป็นหนังสือ มีจำนวน 67 กัณฑ์ และมีโอวาทที่หลวงพ่อให้ในโอกาสต่างๆ อีกจำนวนหนึ่ง

หนึ่งในมรดกของหลวงพ่อวัดปากน้ำที่คณะศิษยานุศิษย์ได้สืบทอดกันมา ได้แก่หนังสือรวมพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อที่ได้ถอดมาจากเทปบันทึกเสียงของท่าน และได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือสืบกันมาหลายคราวแล้ว ความจริงหลวงพ่อวัดปากน้ำได้เทศนาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนด้วยตัวท่านเองเป็นประจำ และมีการบันทึกเสียงของท่านไว้เป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากเทปบันทึกเสียงเกิดชำรุดเสียหาย และมีการนำเทปบันทึกเสียงไปใช้บันทึกงานอื่น ทำให้พระธรรมเทศนาของหลวงพ่อเหลืออยู่ไม่มากนัก บางกัณฑ์ก็ไม่เหลือต้นฉบับเสียงแล้ว คงเหลือแต่พระธรรมเทศนาที่ได้ถอดเทปไว้เท่านั้น ดังนั้น พระธรรมเทศนาที่เหลืออยู่จึงกลายเป็นมรดกล้ำค่า ที่คณะศิษยานุศิษย์ใช้เป็นแหล่งศึกษาธรรมปฏิบัติ และรักษาสืบทอดกันมา

  • ภาษา : ไทย
  • หมวดหมู่ : พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
  • รวมระยะเวลาในการเรียน : 15:30 ชั่วโมง


Course Curriculum


  พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี กัณฑ์ที่ 01-10
Available in days
days after you enroll

Your Instructor


สำนักสื่อธรรมะ
สำนักสื่อธรรมะ

ผลิตสื่อแห่งความสุข
@Dhammamedia072


Get started now!