๑๐๐ ปี คุณยายร้อยรวมดวงใจ แด่ดวงจันทร์

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

รายการพิเศษ

100 ปี คุณยายร้อยรวมดวงใจ แด่ดวงจันทร์
  • ภาษา : ไทย
  • หมวดหมู่ : เป้าหมายชีวิต
  • รวมระยะเวลาในการเรียน : 18 ชั่วโมง

วันครูวิชชาธรรมกาย

พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายเนื่องในวันครูวิชชาธรรมกาย และร่วมพิธีตอกเสาเข็ม "ต้นมหาสมบัติ จักรพรรดิ สร้างอาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ ฯ" เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2552

สืบสานมโนปณิธานหลวงปู่ สู่ “อาคาร 100 ปี คุณยาย” “วิชชาธรรมกาย” มรดกธรรมอันล้ำค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้ค้นพบกลับคืนมาสู่โลกอีกครั้ง และเมตตานำมาสั่งสอน ฝากฝังให้เหล่าศิษยานุศิษย์ทุกคนช่วยกันเผยแผ่วิชชาธรรมกาย เพื่อเป็นแสงสว่างให้แก่ชาวโลกทั้งมวลสืบไป คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ศิษย์เอกที่ได้รับการยกย่องจากพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำว่า เป็น “หนึ่งไม่มีสอง” ผู้มุ่งมั่นสืบทอดมโนปณิธานของท่านด้วยการรวบรวมหมู่คคณะพลิกผืนนาฟ้าโล่ง สร้างวัดพระธรรมกาย จากจุดเริ่มต้น 196 ไร่ กลายมาเป็น “ศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลก” ดังเช่นปัจจุบัน ดังนั้น ในวาระครบ 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ ซึ่งตรงกับปีนี้

พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จังมีดำริที่จะเชิญชวนเหล่าศิษยานุศิษย์ให้แสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อคุณยายอาจารย์ฯ ด้วยการสร้าง “อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก” ซึ่งเป็นอาคารที่เชื่อมโยงทุกงานสร้างบารมีของวัดพระธรรมกายทั้งในอดีตและอนาคตไว้ด้วยกัน เพื่อรองรับยุคแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายไปทั่วโลกในอนาคตอันใกล้นี้

เนื่องในโอกาสนี้ คณะศิษยานุศิษย์ของคุณยายอาจารย์นำบันทึกความทรงจำของรุ่นบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย จากทั้งที่ได้พบเห็นด้วยตนเอง และได้ยินได้ฟังคำบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ จากคุณยายโดยตรง มารวบรวม และจัดทำเป็น รายการพิเศษ 100 ปี คุณยาย เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูบูชาธรรมแด่คุณยายอาจารย์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้


Course Curriculum


  เดินตามรอยเท้ายาย บันทึกความทรงจำรุ่นบุกเบิกวัดพระธรรมกาย
Available in days
days after you enroll
  จดหมายจากหลานคุณยาย In My Heart
Available in days
days after you enroll

Your Instructor


สำนักสื่อธรรมะ
สำนักสื่อธรรมะ

ผลิตสื่อแห่งความสุข
@Dhammamedia072


นางสาวมยุรา ชมภูยันต์

  • นักเทคโนโลยีการศึกษา
  • ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ "100 ปี คุณยายร้อยรวมดวงใจ แด่ดวงจันทร์"
  • E–mail : [email protected]