SM651 การพัฒนาชีวิตให้มีสุข

มาอัปสกิลการใช้ชีวิตให้มีสุข

การพัฒนาชีวิตให้มีสุข

มาอัปสกิลการใช้ชีวิตให้มีสุข


1.Course ศาสตร์แห่งความสุข Science of Happiness

ทำอย่างไรไม่ให้เป็นโรคซึมเศร้า เพิ่มภูมิคุ้มกันทางจิตใจด้วยการ เพิ่ม Self Esteem

 • วิทยากร : อ.อัชฌา หลิ่วเจริญ (อ.ปุ๊กกี้)
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
 • ภาษาพูดในวีดีโอ : ไทย


2.Course Experienced Meditation

หลักการฝึกสมาธิ ค้นหาแนวปฏิบัติสมาธิของตนเอง

 • วิทยากร : พระมหาโกมล สุภจิตฺโต(ปธ.9)
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
 • ภาษาพูดในวีดีโอ : ไทย


3. Course Deep Meditation

สติปัฏฐานกับฌาน 4 ภาคปฏิบัตินิวรณ์และวิธีแก้ไขภาคปฏิบัติ

 • วิทยากร : พระมหาวุฒิชัย ปญฺญาวุทฺโต
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
 • ภาษาพูดในวีดีโอ : ไทย


4. Course สมดุลชีวิต Balance Life

ศิลปะการพัฒนาศักยภาพมนุษย์การพูดแบบการทูต

 • วิทยากร : พระมหาวุฒิชัย วุฑฒิชโย (ปธ.9, ดร.) และดร.จอมพล สุภาพ
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
 • ภาษาพูดในวีดีโอ : ไทย


 • รวมระยะเวลาในการเรียน : 16 ชั่วโมง
 • เข้าเรียนครบ 90 % มีประกาศนียบัตรออนไลน์ นับชั่วโมงเรียนได้


Course CurriculumYour Instructor


มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสตร์
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสตร์

Foundation for Facilitating of Buddhist Education


นางสาวมยุรา ชมภูยันต์

 • นักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ผู้พัฒนาสัมนาวิชาการออนไลน์ "การพัฒนาชีวิตให้มีสุข"
 • E–mail : [email protected]

 

ช่องทางติดต่อ

โทร 081- 428 - 8399