บุคคลยุคต้นวิชชา ครั้งที่ 1 พระภิกษุต้นวิชา โดย อ.สมเกียรติ เตชะพารา(อ.สิงหล)

Complete and Continue