มโนปณิธานผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)

พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย


แนะนำ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

หลักสูตร DOU มีอะไรบ้าง

ภาพรวมหลักสูตรมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย


เป้าหมายการเรียน DOU 1 ล้านคน

1 ล้านคนแรกต้นแบบคนดีที่ชาวโลกต้องการ


ช่องทางติดต่อ

วันจันทร์ – วันเสาร์ ที่ศูนย์ประสานงาน DOU อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วันอาทิตย์ สมัครเรียนได้ที่บูธ N26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย หรือสามารถสมัครเรียนได้ทาง www.dou.usโทร 095- 519 - 191