1.ปฐมนิเทศหลักสูตรออนไลน์ 2567

2.แนะนำวิธีเข้าเรียนออนไลน์

3.ชุดวิชาออนไลน์ที่เปิดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2567 ภาคฤดูร้อน

3.ช่องทางชำระค่าเรียน

ช่องทางที่ 1

 • 1.บุคคลทั่วไป ค่าเรียน 800 บาท
 • โอนเงินค่าลงทะเบียนมาที่ : ธนาคารทหารไทยธนชาต
 • เลขที่บัญชี 750-2-01773-9
 • มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสตร์

 • 2. พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี เรียนฟรี (ทุนการศึกษาวิชาละ 800 บาท)
 • หลักฐาน ภาพถ่ายสุทธิสงฆ์ หรือบัตรประชาชนทุกครั้ง

 • 3.ส่งหลักฐาน และสลิปการโอนเงินที่นี่ Line : @dou-usดังนี้
 1. ชื่อ - นามสกุล(ใช้ออกใบประกาศนียบัตร) .......
 2. Gmail.................
 3. เบอร์โทรศัพท์..........
 4. Line ID............
 5. วิชาเรียนประกาศนียบัตรออนไลน์...........

 • 4. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไม่เกิน 3 วัน
 • พร้อมส่ง - user name และpassword

ช่องทางติดต่อ

วันจันทร์ – วันเสาร์ ที่ศูนย์ประสานงาน DOU อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วันอาทิตย์ สมัครเรียนได้ที่บูธ N26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย หรือสามารถสมัครเรียนได้ทาง www.dou.us
โทร 095- 519 - 191