MP3 ประวัติและโอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

พระผู้ปราบมาร,แด่ผู้มี หัวใจทองคำ

ประวัติและโอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร,แด่ผู้มี หัวใจทองคำ

  • ภาษา : ไทย
  • หมวดหมู่ : พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
  • รวมระยะเวลาในการเรียน : 4:15 ชั่วโมง


Course Curriculum


  1.ประวัติและโอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
Available in days
days after you enroll

ประวัติและโอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

พระผู้ปราบมาร

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์

แด่ผู้มี หัวใจทองคำ

ร่วมหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี

Your Instructor


สำนักสื่อธรรมะ
สำนักสื่อธรรมะ

ผลิตสื่อแห่งความสุข
@Dhammamedia072


Get started now!